Jäsenhakemus / Osoitteenmuutos

Lähetä alla luetellut tiedot Airi Salmelalle osoitteella airi.salmela(at)kpkonsa.fi

  • Nimi
  • Katuosoite
  • postinumero
  • postitoimipaikka
  • sähköpostiosoite
  • työpaikka

Valinnaisia lisätietoja:

Opetan: säveltapailua / musiikkianalyysiä / pedagogiikkaa / satsiaineita / musiikin teoriaa / musiikin historiaa / musiikin kirjoittamista, muuta - mitä ...

Jäsenmaksu on 24 €

Päätoimiset opiskelijat vapautetaan jäsenmaksusta vuodeksi kerrallaan. Jotta saat vapautuksen jäsenmaksusta, ole yhteydessä Mutes ry.:n taloudenhoitajaan Jaana Sarkkiseen (jaana.sarkkinen@saunalahti.fi) ja toimita hänelle opiskelupaikastasi saatava opiskelutodistus.