OPS-suositus - musiikin hahmotusaineet


Mutes ry:n OPS-suosituksen tarkoituksena on toimia apuvälineenä musiikin hahmotusaineen opettajille. Se koostuu kahdesta osiosta.

Ensimmäisessä osiossa pyritään haarukoimaan niitä reunaehtoja, jotka mahdollistavat taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän OPSin perusteiden mukaisen musiikin hahmotusaineiden opetuksen. Sitä voi käyttää suuntaa antavana apuvälineenä oppilaitoskohtaisten opetussuunnitelmien kehitystyöhön.

Toiseen osioon kootaan esimerkkejä käytännön opetustyössä hyväksi havaituista pedagogisista prosesseista, jotka heijastelevat voimassa olevia OPSin perusteita. Näistä esimerkeistä rakentuu vähitellen ideapankki, jota voi hyödyntää vapaasti opetuksessa.

OPS-suositus on laadittu Mutes ry:n jäsenistöltä kerätyn aineiston pohjalta. Sitä täydennetään ja pävitetään tarpeen mukaan.